Skip to main content

"Daar waar het water het land kust, daar ligt mijn hart."
Ik werk vanuit dit thema in verschillende disciplines en met diverse materialen.